RSS Hem > Arkiv > November SKL Idéburen sektor Regeringen

Välkommen till den första uppföljningskonferensen
2009-11-26

Välkommen till en dag full av idéer, exempel och intressanta perspektiv på samverkan mellan de idéburna organisationerna och det offentliga. Vad har hänt det första året med den nationella överenskommelsen inom det sociala området?

Läs hela programmet här

Anmälan via webben är nu stängd. Kontakta kansliet på info@overenskommelsen.se om du vill efteranmäla dig.

Enkät om Överenskommelsen och dialogen
2009-11-17

Enkäten distribueras till personer inom regeringen, idéburna organisationer och Sveriges Kommuner och landsting som inbjöds och till de som tog del i dialogen om Överenskommelsen.

Enheten för forskning om det civila samhället på Ersta Sköndal högskola inbjuder alla som deltagit i arbetet med överenskommelsen, samt de som bjudits in till dialogen men valt att inte delta, att svara på en enkät om dialogen, överenskommelsen och uppföljningsarbetet.

Enkäten finns här och kommer att vara öppen till och med den 4 december.

Enkäten är konfidentiell och ingen utanför forskargruppen kommer att ta del av information om vem som har svarat vad.

Om studien

Enheten för forskning om det civila samhället har fått i uppdrag att göra en uppföljningsstudie om överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer och Sveriges Kommuner och Landsting. Studien utförs i tre faser under 2009-2011.
I den första fasen, som pågår just nu, gör forskningsenheten en kartläggning av de aktörer som deltagit i dialogen och uppföljningsarbetet, samt samlar information om deras syn på dialogen och överenskommelsen.
Studien finansieras av Överenskommelsekansliet.

För mer information kontakta Karin Gavelin, karin.gavelin@esh.se, på Enheten för forskning om det civila samhället, telefon 08 5550 5093.

Bli ett fan av Överenskommelsen
på facebook
2009-11-16

Där finns inbjudningar, presentationsmaterial och annat att ta del av. Överenskommelsen på facebook

Debatt i riksdagen om Överenskommelsen
2009-11-05

Regeringens skrivelse som beskriver dialogprocessen och arbetet med Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting debatterades i riksdagen den 4 november. Riksdagen beslutade enligt Kulturutskottets betänkande (2009/10:KrU2) att avslå en motion om utvärdering med hänvisning till att det ingår i överenskommelsen att systematiskt och kontinuerligt följa upp den. Inlägg i debatten gjordes av Siv Holma (v), Per Lodenius (c), Dan Kihlström (kd), Ylva Johansson (s) samt Nats Pertoft (mp).

 

– Ideella organisationer förtjänar uppskattning, större utrymme och långsiktiga spelregler. Vi tycker därför att det är bra att regeringen har tagit initiativ till en överenskommelse med den ideella sektorn, sa Ylva Johansson bland annat i sitt inlägg. Vi socialdemokrater välkomnar en sådan överenskommelse. Vi har också valt att samarbeta för att finna gemensamma formuleringar kring de grundläggande principerna trots att vi blev inbjudna mycket sent i den politiska processen kring överenskommelsen. Vi har gjort det därför att vi ser ett stort värde i att det finns en bred politisk förankring i de spelregler som gäller för den ideella sektorn.

Läs alla debattinlägg i riksdagens snabbprotokoll!

 

 

    Senast uppdaterad 2010-04-01
adress
e-post Cookies Sajtkarta Talandewebb